Esittely

Tällä sivulla kerron ensin koulutuksestani sekä työ- ja elämänkokemuksestani ja sitten kristillisen terapettisen sielunhoidon luonteesta.

Koulutus ja kokemus

  • Sielunhoitoterapeutin ja kristillisen ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin työhön olen valmistunut Kristillisestä terapiainstituutista vuonna 2020. Heidän sivustoltaan https://www.kristillinenterapia.fi löytyy kuvaus kaksivuotisesta 80 opintopisteen laajuisesta korkeakoulutasoisesta tutkinnostani. Minulla on akkreditaatio eli virallinen valtuutus ammattimaiseen terapiatyöhön. Akkreditaation on myöntänyt Kristillinen Tervehtymiskeskus – CHC ry:n hallituksen nimittämä akkreditointi- ja laadunvalvontalautakunta. Vaikka voisin käyttää ammattinimikettä kristillinen ratkaisukeskeinen terapeutti tai lyhytterapeutti, käytän mieluummin nimitystä terapeuttinen sielunhoitaja.
  • Minulla on teologian maisterin tutkinto ja sitä täydentävä opinnot, jotka Suomen Ev.lut. kirkko edellyttää papiksi vihittäviltä. Minua ei kuitenkaan ainakaan toistaiseksi ole vihitty papiksi. Soveltavan teologian opintoihini  sisältyy papilta edellytettävä sielunhoidon koulutus.
  • Olen vapaaehtoisessa seurakunnallisessa palvelutyössä harjaantunut erityisesti rukouspalvelutyössä. Lähinnä sydäntäni on maltillinen karismaattinen kristillisyys ja tasapainoinen Raamatun Sanan ja Pyhän Hengen työn arvostaminen.  Olen avoin Raamatun mukaisten armolahjojen käytölle ja olen saanut koulutusta ja kokemusta niiden käytössä. Uskon, että jokaiselle kristytylle on annettu jokin armolahja, ehkä useampia. Lahjat voivat olla myös käytännöllistä laatua eivätkä välttämättä mitään niinsanotuista henkilahjoista   (profetointi, viisauden tai tiedon sanat, kielillä puhuminen, parantaminen ym.) Vaikka omassa palvelutyössäni on toiminut joitakin näistä henkilahjoista,  arvostan suuresti myös käytännöllisiä lahjoja kuten palvelun, johtamisen ja laupeuden harjoittamisen armolahjaa. Sanoudun irti niin sanotun uuskarismaattisuuden ja uusapostolisuuden piirissä ilmenevästä kunnian teologiasta ja menestysteologiasta sekä pahojen henkien poisajamisen yrittämisestä ensisijaisena ratkaisuna ihmisten erilaisiin ongelmiin ja ahdistuksiin. 
  • Kansainväliseen työhön minulla on kenttäkielitieteen ja raamatunkäännöstyön koulutus. Monivuotinen työkokemus ammattityössä  ulkomailla ja kotimaassa sekä vapaaehtoistyössä Suomessa monikulttuurisissa yhteisöissä. Kokemusta myös työnohjauksesta kansainvälisissä yhteyksissä.
  • Ammattikoulutuksen lisäksi minulla on koulutusta sekä kokemusta kristilliseen sielunhoitoon ja rukouspalveluun sekä psyykkisten traumojen kohtaamisen, myös kulttuurisensitiiviseen trauman hoitoon ja yleensäkin kulttuurien väliseen työhön.  Minulla on myös ekonomin tutkinto ja kokemusta liike-elämästä sekä kansainvälisestä kristillisestä järjestötyöstä.
  • Erityisesti työnohjauksessa auttaa taustani erilaisissa vaativissa henkilöstöhallinnon ja henkilöstön hyvinvointiin liittyvissä tehtävissä sekä suomalaisessa että kansainvälisessä työympäristössä. Olen myös toiminut diakoniatyössä luterilaisissa seurakunnissa ja vapaaehtoistyössä muun muassa sielunhoitajana ja rukouspalvelijana sekä turvapaikanhakijoiden ja mielenterveyskuntoutujien tukihenkilönä. Monivuotinen lähetystyö/kehitysyhteistyö Oseaniassa (muun muassa kielenkehitystyö, käännöstyö ja paikallisten kouluttaminen sekä hyvin kansainvälisessä lähettiyhteisössä toimiminen) ovat antaneet vankan perustan yhteistoimintaan eri taustoista tulleiden kristittyjen kanssa sekä elävän kristillisyyden rajoilla olevien ihmisten kohtaamiseen.

Elämänkokemus

Minulla on kokemusta erilaisista lapsuuden traumoista sekä aikuiselämän kriiseistä kuten jännitteiset työtoveruussuhteet ja vakava työuupumus. Olen myös nähnyt, että minun laillani monet muutkin voivat selvitä vakavistakin traumoista ja kriiseistä ja elää täysipainoista, mielekästä elämää. Olen saanut kiitollisena ottaa vastaan apua Jumalalta ja ystäviltä, seurakunnasta ja työnohjauksesta, joinakin aikoina myös kristillisestä psykoterapiasta.

Minulla on pitkä kokemus erilaisissa kulttuuriympäristöissä asumisesta, työskentelystä kansainvälisissä työyhteisössä  ja erilaisissa kristillisissä alakulttuureissa. Olen saanut oppia selviämään ja menestymäänkin monenlaisten kulttuuristen stressitekijöiden keskellä.

 

Tarjoamani palvelut ja niiden hinnat näet klikkaamalla tästä.

Palaa etusivulle