Palvelut ja hinnat

Palvelut ja hinnat

Tarjoan terapeuttista sielunhoitoa sekä työnohjausta, myös etäyhteden käyttämiseen liittyvää teknistä neuvontaa.

Antamani terapeuttinen sielunhoito on ratkaisukeskeisen toimintamallin mukaan:

 •  melko lyhytkestoista. Tapaamisjaksossa on tapaamisia yleensä viidestä viiteentoista asiakkaan tilanteesta riippuen. Ensin voi olla yksi tutustumiskerta. Jakson jälkeen katsotaan, riittääkö tämä vai jatketaanko toisella jaksolla välittömästi tai vähän myöhemmin. Tai kenties nähdään, että asiakkaan on hyvä hakeutua pitkäkestoiseen psykoterapiaan.
 • kuuntelemista, keskustelua ja rukousta. En tarjoa sellaista terapiaa, joka toimii lääketieteellisenä sairauden hoitona. En ole tällaiseen valtuutettu psykoterapeutti.  Asiakkaakseni tulemiseen ei tarvita lääkärin lähetettä, vaan  asiakas tulee omasta aloitteestaan.  Lääkärin hyväksymän kuntoutusterapian alkamista odottaessa tai sen päättymisen jälkeen terapeuttinen keskusteluapu ja sielunhoito voivat olla tärkeänä tukena.
 • joustavaa. Kotitehtävistä ja rukouksen toteuttamistavasta sovitaan yhdessä. Rukoilla voi ääneen tai hiljaisesti, yhdessä  tai niin, että terapeutti rukoilee asiakkaan ollessa hiljaa.
 • voimavarakeskeistä. Ongelmista puhutaan tarpeellisella tavalla mutta niihin ei keskitytä. Tärkeämpää on löytää polku kohti parempaa tulevaisuutta. Asiakas rakentaa sielunhoitajan ja ennen kaikkea Jumalan avustamana parempaa tulevaisuutta olemassa olevien voimavarojensa pohjalta. Voimavaroja löytyy yleensä lisää, kun yhdessä katsellaan ja otetaan käyttöön.
 • aktiivista ja asiakaskeskeistä. Asiakkaalla tulee olla ainakin jonkinlainen kyky luottaa terapeuttiin  sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn tapaamisten välillä. Työtapaani kuuluu antaa asiakkaalle inspiroivia tehtäviä ja käydä niitä sitten läpi yhdessä asiakkaan kanssa.  Tehtävien tekeminen ja niihin käytetty aika on asiakkaan valittavissa oma ajankäytön ja voimavarojen mukaan. Jos asiakas kärsii masennuksesta niin, että voimavaroista vain pieni osa on käytettävissä,  edistyminen voi olla hitaampaa mutta usein kuitenkin mahdollista. Lievää vaikeampi masenus, akuutti vaikea kriisitilanne ja runsas päihteiden käyttö voivat edellyttää lääketieteellistä hoitoa tai kriisiterapiaa ennen kuin asiakkaalla on riittävästi voimavaroja ja kykyä hyötyäkseen aktiivisesta ja asiakaskeskeisestä terapeuttisesta tuesta.  Silloinkin voin ehkä tarjota muun hoidon tueksi kuuntelevaa ja hengellisesti tukevaa apua.

Työnohjauksesta

Työnohjauksessa käytän ratkaisukeskeisiä menetelmiä ja tarvittaessa terapeuttisia menetelmiä esimerkiksi työpaikkakiusaamisen takia tai työpaikan eettisten ongelmien takia ahdistuneille asiakkaille. Erityisosaamista minulla on kansainvälisiä ja kulttuurien välisiä tehtäviä tukevasta työnohjauksesta.

Yleistä

Tapaamisaika 45 tai 60 minuuttia voidaan yhteisestä sopimuksesta jakaa niin, että yhteiseen keskusteluaika on lyhyempi, ja käytän ennen tapaamista aikaa tutustuakseni alustavasti asiakkaan lähettämään lyhyehköön kirjoitukseen elämästään tai haluamastaan aiheesta. (esim. toipumispäiväkirja, ahdistava Raamatun kohta ja kysymys siitä). Tapaamisessa sitten otetaan tämä esille.

Fyysisen terveyden kysymykset voivat olla läsnä siltä osin, miten tunteet ilmenevät fyysisinä tuntemuksina. Varsinaiset mielen ja tunne-elämän sairaudet ja mielialaan vaikuttavan lääkityksen saan tietooni vain siltä osin, kuin asiakas niistä haluaa kertoa. Minulla ei ole pääsyä terveydenhuollon rekistereihin, eikä antamani apu edellytä lääkärin antamaa diagnoosia.

Annan terapeuttista sielunhoitoa ja työnohjausta etäyhteydellä käyttäen suojattua videopuheluyhteyttä (VPN). Toimintaympäristöni  on Microsoft Teams. Olen siinä ainoana varsinaisena käyttäjänä, ja kukin asiakas on kutsuttuna vieraskäyttäjänä minun ja hänen välisessä kahden hengen tiimissä.  Asiakkaat eivät näe muiden tiimien olemassaoloa. Kukin asiakas tarvitsee älylaitteen (tietokone, tabletti, puhelin) sekä ilmaisen Microsoft-tilin.  Asiakas voi käyttää omaa Teams-ohjelmaa tai jotain yleisesti käytössä olevaa ja turvallista  selainohjelmaa (Esim. Chrome, Firefox, Edge, Safari). Omaa maksullista Microsoft-ohjelmistoa asiakas ei tarvitse. Teamsissa on videopuheluiden lisäksi mahdollisuus myös asiakkaan tallettamiin dokumentteihin yhdessä katsottaviksi, esimerkiksi kirjoitukset ja piirrokset omasta elämästä sekä mahdolliset kotitehtävät jatkopohdintoineen. 

Hinnat

Terapeuttinen sielunhoito, työnohjaus ja tarvittaessa tekninen opastus älylaitteiden ja turvallisten etäyhteyksien käytössä .

    • Perushinta 45 minuuttia 63 € + ALV 24 %, yhteensä 78,12 €.
    • Pidennetty aika 60 minuuttia 78 € + ALV 24 %, yhteensä  96,72 €.

Lasku kustakin tapaamisesta lähetetään yhteiseen Teams-kansioon tai asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Kotikäynnit liikuntarajoitteisille ja älylaitteen käytön opastukseen (jos koronatilanne sallii).
   • Sopimuksen mukaan, matkan pituus huomioiden. 

Siirry Etusivulle

Siirry sivulle Esittely