Työotteeni

Työotteeni

Ihmiskäsitykseni

Oman ihmiskäsitykseni pohjana on usko ihmisen kolmeen erilliseen mutta läheisesti toisiinsa liittyneeseen osaan: henki, sielu ja ruumis.

Henki on ihmisyyden ydin. Hengen kautta ihminen ottaa vastaan ja jakaa elämää sieluun ja ruumiiseen. Ihmisen hengen, hänen syvimmän osansa, alueelle kuuluu seuraavia asioita:

  • Sisäinen identiteetti: Kuka olen? Entä onko minulla sisimmässäni, hengessäni hyvä olla? Vai onko kaltoinkohtelu, raju tapahtuma tai oma väärä käytökseni tehnyt hengestäni pelokkaan, sidotun, likaisen tai särkyneen? Tai onko henkeni kenties särkynyt niin pahoin, että se on jakautunut; minulla on usea identiteetti? Minkälaiseksi haluan ja uskallan sismmässäni muuttua?
  • Omatunto: Onko omatuntoni puhdas ja terve? Vai painaako minua syyllisyys vääristä teoistani ja haluttomuudestani  pyytää anteeksi.  Vai onko minulla kenties jatkuva epämääräinen syyllisyys, sellainen joka oikeastaan onkin syyllisyyden taakse piiloutuva häpeäidentiteetti?
  • Yhteys toisiin henkiin ja Jumalan Henkeen: Olenko hengessäni yksin enkä ehkä edes ymmärrä henkeni olemassaoloa? Tai onko henkeni elävässä yhteydessä Jumalan Henkeen? Tai olenko yhteydessä johonkin muuhun henkiolentoon, jolta toivon apua tai jota pelkään?  Haluanko kenties muutosta ja mihin suuntaan? Mitä tai ketä palvon?

Sielun alueelle kuuluvat seuraavat osa-alueet:

  • Ajatukset: kaikki ihmisen ajatukset, koskivat ne sitten todellisia tai mahdollisia tai mahdottomina pidettyjä asioita. Ajatuksiin kuuluvat myös oletusten tai harhaluulojen tuomat harhakuvitelmat.
  • Tunteet: Kaikki tunteet, olivatpa ne tiedostettuja tai tiedostamattomia, oikeiksi havaittuja tai muuksi luultuja. Esimerkiksi häpeää ei aina tunnisteta vaan se naamioituu syyllisyydeksi.
  • Tahto: Kaikki valintani sen suhteen mitä teen tai ainakin yritän tehdä, myös valintani siitä, mihin haluan uskoa ja luottaa.
  • Sidokset toisiin ihmisiin: Sidokseni minuun vaikuttaviin ihmisiin, myös pois menneisiin mutta sisälläni vielä läsnä oleviin ja vaikuttaviin.  Kuinka koen heidät nyt ja toivoessani heiltä jotain? Haenko kenties toisilta niin paljon vapautta tai turvaa, että vihastun tai petyn nopeasti ja syvästi, jos en saa kaipaamaani?  Onko minulla mahdollisuus olla oma itseni vai onko minulla liian vahva tai heikko sidos johonkin minulle tärkeään ihmiseen?

Ihmisen henki, sielu ja ruumis ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Jos yhdellä näistä alueista on vamma tai sairaus, se vaikuttaa toiseenkin. Samoin yhden alueen hyvät asiat vahvistavat hyvää toisilla alueilla.

Työtavoistani

Keskeistä terapiatyössäni on positiiviseen muutokseen tähtääminen asiakkaaseen itseensä ja hänen lähisuhteisiinsa kuuluvia voimavaroja ja mahdollisuuksia hyödyntämällä. Menneisyyttä käsitellään vain siltä osin, kuin se tulee luontevasti esille. Tähtäimenä on hyvän tulevaisuuden tuominen lähemmäksi nykypäivää tavalla, jonka asiakas näkee mielekkääksi. Näkeminenkin voi olla prosessi hämmennyksestä kohti selkeyttä, asiakas ja terapeutti yhdessä työskennellen.

Lyhytterapiassa pääpaino on pääsy hämmennyksestä tai jumitilanteesta uudelle positiivisen muutoksen tielle. Toki siihenkin kuuluu asiakkaan kuunteleminen, mutta asiakkaan oma aktiivinen työ elämän tavoitteiden selkiyttämiseksi ja työ niiden saavuttamiseksi askel kerrallaan alkaa jo varhaisessa vaiheessa.

Pitempiaikainen terapia voidaan aloittaa suoraan tai siirtyä siihen lyhytterapiajaksosta, jos niin yhteisesti todetaan parhaaksi. Näin esimerkiksi silloin, jos asiakas on pitkään kantanut sisällään vakavan henkisen trauman tuomia taakkoja ja on vasta alkamassa luottaa avun mahdollisuuteen.

Terapiassa, jossa käsitellään asiakkaan kirjoittamia tekstejä,  pohjaan oman työskentelyni ennen rukoukseen viisaudesta Jumalalta mutt myös monien vuosien aikana hankkimaani ammattitaitoon erilaisten tekstien analysoimisessa. Pyrin tuomaan asiakkaalle hänen tekstistään mahdollisimman ymmärrettävällä ja rohkaisevalla tavalla ne asiat, jotka viittaavat mahdollisuuteen saada aikaan elämässä positiivisiin muutoksia.

Terapiassani otan huomioon myös sen mahdollisuuden, että syvän kärsimyksen takia luokseni tulevalla ihmisellä on vaikean trauman tai elämänjakson jäljiltä särkynyt henki ja kipeä sielu. Ehkä selviämisen keinona kestokyvyn ylittäneen kaltoinkohtelun aikana on ollut liian kipeiden asioiden siirtäminen pois tietoisuudesta erilliseksi lohkottuun persoonan osaan. Silloin terapeuttinen kohtaaminen  ja siunaava rukous voivat antaa turvallisen tilan, jossa kipu voi tulla vähitellen kohdatuksi. Myös vähittäistä anteeksi antamista voi rauhassa harjoitella, kun sen aika on.

Olen itse käynyt pitkän tien traumojen torjumisesta ja rikkinäisyyden kovista kivuista valoon ja eheytymiseen. Matka jatkuu Jumalan hyvässä turvassa ja toisiakin auttaen.

Puhujana tilaisuuksissa 

Hyödynnän valmistautumisessa kokemuksiani sekä analyyttistä aiheeseen paneutumista Puhetilanteessa pyrin ottamaan mukaan paitsi pohjatyöni,  myös kulloisenkin tilanteen. Ennen kaikkea rukoilen Pyhän Hengen johdatusta. 

Kristillisyydestä

Minulle kristillisyys on ennen kaikkea ihmisen koko elämän vähittäistä ja joskus yllättävääkin avartumista ja rikastumista Jeesuksen Kristuksen ja toisten ihmisten seurassa. Se on armolle avautumista ja välillä myös pahan vastustamista. Se on myös toisten ihmisten palvelemista kaikella sillä hyvällä mitä on itse saanut.  Rikkaaseen elämään kuuluvat myös sisäiset haavat ja arvet, sekä kipeät että ei enää niin kipeät muistot, myös kiitollisuus tähänastisesta matkasta ja oppimisen kokemuksista elämän tiellä.

Pitäydyn klassisen kristinuskon opetuksiin. Kuulun Suomen ev.lut. kirkkoon, sen maltilliseen karismaattiseen siipeen. Tunnen varsin hyvin myös vapaiden suuntien kristillisyyttä ja arvostan kristittyjen yhteistä toimintaa. Kunnioitan kaikkia ihmisiä heidän maailmankuvastaan riippumatta ja heidän vilpittömiä pyrkimyksiään hyvän lisäämiseen. Voin yhtyä erään toisen terapeutin sanoihin: ”Minulta ei saa tuomiota, vaikka tilaisi”. Olen saanut kokea suurta Jumalan armoa omassa heikkoudessani. Haluan kohdata myös toiset ihmiset armosta käsin.

Palaa etusivulle